Sol·licitud

Hi ha dues modalitats per realitzar el TFG:

  • La més habitual és aquella en què un/a professor/a de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, el/la tutor/a, fa de guia i dona coneixements per portar endavant el treball de l’estudiant. El/La tutor/a formarà part del tribunal que avaluarà el treball de l’estudiant.
  • Una segona opció és realitzar el TFG en una empresa. És responsabilitat de l’estudiant trobar l’empresa on vol realitzar el TFG. En aquest cas, el treball serà realitzat sota la supervisió d’un/a tutor/a de l’empresa. Hi  haurà també la figura d’un/a tutor/a de la Facultat que no realitzarà tutorització a nivell tècnic però revisarà la  memòria i formarà part del tribunal que avaluarà l’estudiant.