Informació general

Què és el Treball de Fi de Grau (TFG)? És una assignatura obligatòria que

 • Consisteix en l’execució d’un projecte, supervisat per un (o més) directors, en què s’integren i desenvolupen els continguts formatius rebuts, i les capacitats, competències i habilitats adquirides durant el període de docència del grau.
 • Cal tenir aprovats 180 crèdits al grau per poder-se matricular d’aquesta assignatura.
 • El TFG té assignats a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica 18 crèdits ECTS. No és una assignatura, són tres assignatures de 6 ECTS!

En aquest document teniu la normativa associada al TFG: Normativa del TFG launch

Què implica fer el TFG?

El TFG implica

 • Fer un projecte al llarg d’un semestre
 • Escriure una memòria en què es descrigui el treball realitzat
 • Fer una defensa pública davant d’un tribunal

Els criteris d’avaluació estan descrits en aquest enllaç.

La memòria del TFG

La normativa recomana les següents característiques per a la memòria:

 • El format de la memòria serà: mida del paper, DIN A4; portada, d’acord amb el model que hi ha en el campus virtual de l’assignatura; lletra, de mida 11 o 12 punts.
 • No hi ha un límit específic per al treball. Es recomana però que el treball tingui al voltant de 50 pàgines (en el format especificat anteriorment).

La normativa proposa que l’estructura de la memòria segueixi aquests punts:

 • Resum en anglès, català i castellà (entre 300 i 1200 paraules).
 • Introducció i antecedents.
 • Definició d’objectius i motivació del problema.
 • Desenvolupament.
 • Metodologia i resultats, si escau.
 • Concordança de resultats i objectius, si escau.
 • Conclusions.
 • Bibliografia.
 • Annexos, si escau.

En tot cas, parleu amb el vostre tutor per tal de definir amb precisió l’estructura de la vostra memòria.

El dipòsit de la memòria es fa electrònicament en el Campus Virtual en els terminis establerts en el calendari. La memòria es presentarà en format pdf, i el material addicional en format convenient.

Cal lliurar la cessió de drets de la memòria a la Secretaria de la Facultat.

Darrera actualització: 17 de juliol del 2017