Ofertes

En el següent enllaç es mostren propostes que els professors han realitzat de forma individual per al curs 2018-2019. Podeu contactar-los per si esteu interessats en alguna d’aquestes ofertes

Aquí es mostra el llistat de professors disponibles per al curs 2018-2019 segons les àrees d’especialitat. Tindreu temps fins el proper 22 de setembre per acordar treballs a realitzar durant curs 2018/2019, tant si sou de primer com de segon quadrimestre. Aquest document explica, per al curs 2018-2019, el procediment a seguir.

 

Tutor Àrea d’especialitat
Amoros, Oscar Software Concurrent, Arquitectures Encastades, Visió per Computador
Balocco, Simone Programación web, imagen medica, computer vision, procesamiento de la imagen
Escalera, Sergio Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, anàlisi automàtic de persones a imatge i vídeo, algorismes sobre grafs
Fortiana, Josep Estadística, Anàlisi de Dades.
Garrido, Lluis Visió per ordinador i processament d’imatges, ciència de dades, computació i optimització numèrica, computació paral·lela en tarja gràfica i en el núvol
Igual, Laura Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, anàlisis d’imatges mèdiques, ciència de dades.
Lopez, Maite Ètica i Intel·ligència Artificial, Participació ciutadana, Sistemes Multi-Agent, Intel·ligència Artificial
Puertas, Eloi Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, ciència de dades, aplicacions distribuïdes, videojocs
Puig, Anna  Gràfics, Visualització de Dades, Videojocs, Serious Games
Pujol, Oriol Analítica de dades i Data Science, Machine Learning, Aplicacions de gestió universitaria, Seguretat Informàtica
Radeva, Petia Visió per Computador, Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic, Mineria de Dades
Ribera, Mireia Experiència d’usuari, accessibilitat, visualització d’informació, imatges i mapes accessibles
Rodríguez, Inma Mons virtuals 3D, Gamificació, Jocs seriosos, interacció humà-computador
Salamó, Maria Intel·ligència artificial, Aprenentatge Artificial, Sistemes de Recomanació, Aplicacions Web i mòbils
Sayago, Sergio Human-Computer Interaction with Older People, Computer Programming (For All) Literacy, Embodied / Intelligent Conversational Agents, Affective Interaction
Segui, Santi Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic, Visió per Computador, Sistemes de Recomanació
Timoneda, Jaume Computació científica, Sistemes operatius, Administració de sistemes, clústers
Vaño, Josep Desenvolupament d’aplicacions web, mòbil i escriptori, Bases de Dades i SGBD, .NET
Vigo, Gonzalo Ciberseguridad (pentesting, auditoría, desarrollo seguro, revisiones técnicas de sistemas, aplicaciones, infraestructuras, WiFi)
Vitrià, Jordi Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic, Mineria de Dades, Visió per Computador.
Vives, Eduard Professor de la Facultat de Física. Física de la matèria condensada, modelització de processos estocàstics, estudi de la resposta intermitent dels materials (allaus), tractament estadístic de dades experimentals, mètodes de màxima versemblança.
Oriol del Barrio Desenvolupament àgil de software (XP, Lean, Scrum …), DevOps, Desenvolupament d’aplicacions (web, mòbil, backend, sql, nosql), Disseny i definició de producte, Gestió àgil d’equips (Mgm 3.0)
Raúl Roca Ciberseguretat
Jordi Nin Financial networks and complex systems (graph mining), Knowledge representation and data embeddings, Machine Learning, Decision making and information fusion, Privacy preserving data mining methods
Andres Perez Software Distribuït. Cartografia informàtica (SIG)

Darrera actualització: 19 de març del 2018