Ofertes

En l’enllaç següent es mostren propostes que el professorat ha realitzat de forma individual per al curs 2019-2020. Podeu contactar-los si esteu interessats en alguna d’aquestes ofertes.

Aquí es mostra el llistat de professorat disponible per al curs 2019-2020 segons les àrees d’especialitat:

Tutor/a Àrea d’especialitat
Amorós, Oscar Software Concurrent, Arquitectures Encastades, Visió per Computador
Balocco, Simone Programación web, imagen medica, computer vision, procesamiento de la imagen
Albert Clapés Reconeixament d’accions, Aprenentatge multi-modal de visió i llenguatge, Aplicacions de visió per computador
Cos, Ignasi Computational Models of Movement, Computational/Theoretical Neuroscience, Models of Decision-Making, AI, Reinforcement Learning, Machine Learning
Díaz, Oliver Imatge mèdica, impressió 3D, intel·ligència artificial, processat d’imatge, visió per computador, simulacions Monte Carlo
Escalera, Sergio Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, anàlisi automàtica de persones a imatge i vídeo, algorismes sobre grafs
Garrido, Lluís Visió per ordinador, Processament d’imatges, Ciència de Dades, Optimització numèrica i Programació Concurrent.
Igual, Laura Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, anàlisi d’imatges mèdiques, ciència de dades
López, Maite Ètica i Intel·ligència Artificial, Participació ciutadana, Sistemes Multi-Agent, Intel·ligència Artificial
Marques, Ricardo Computer Graphics, Ray-tracing, Photo-Realistic Rendering, Monte-Carlo Methods, Crowd Simulation
Madadi, Meysam Computer Vision, Machine Learning, Optimizing Morphable Models, 3D Object Teconstruction
Ortiz, Daniel Data science, AI, machine learning, natural language processing, bioinformatics
Puertas, Eloi Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, ciència de dades, aplicacions distribuïdes, robòtica
Puig, Anna Gràfics, Visualització de Dades, Videojocs, Serious Games
Pujol, Oriol Analítica de dades i Data Science, Machine Learning, Aplicacions de gestió universitària, Seguretat informàtica
Radeva, Petia Visió per Computador, Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic, Mineria de Dades
Ribera, Mireia Experiència d’usuari, accessibilitat, visualització d’informació, imatges i mapes accessibles
Roca, Raül Ciberseguretat
Rodríguez, Inma Mons virtuals 3D, Gamificació, Jocs seriosos, Interacció humà-computador
Salamó, Maria Intel·ligència artificial, Natural language processing, Aprenentatge Artificial, Sistemes de Recomanació, Aplicacions Web i Mòbils
Seguí, Santi Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic, Visió per Computador, Sistemes de Recomanació
Timoneda, Jaume Computació científica, Sistemes operatius, Administració de sistemes, Clústers
Vitrià, Jordi Ciència de Dades, Aprenentatge Automàtic, Mineria de Dades, Visió per Computador
Vives, Eduard Professor de la Facultat de Física. Física de la matèria condensada, modelització de processos estocàstics, estudi de la resposta intermitent dels materials (allaus), tractament estadístic de dades experimentals, mètodes de màxima versemblança