Tribunals

El coordinador de TFG nomenarà, per a cada estudiant que hagi confirmat que defensarà el seu TFG, un tribunal format per 3 persones.

 • El tutor del TFG, sempre que sigui possible, formarà part d’aquest tribunal.
 • El tribunal avaluarà la memòria i la defensa oral del TFG de l’estudiant. El tutor avaluarà el treball realitzat per l’estudiant al llarg de la realització del TFG. Vegeu apartat “Avaluació” per a més informació.

Tribunals per a la defensa de treballs de semestre de tardor curs 2018-2019

Tribunal 1: 7 de Febrer de 2019, Hora: 15:30, Aula: T2

ALUMNE TUTOR TITOL
Pablo Herrero Sanz Raul Roca Malware Lab
Gil Vergés Oms Andrés Pérez Desenvolupament d’una aplicació mòbil per consulta i avaluació de les activitats de l’IDP-ICE de la UB
Francesc Bruguera i Moriscot Lluis Garrido Benchmarking Input/Ouput Multiplexing Facilities of the Linux Kernel
 • President: Lluis Garrido
 • Secretari: Andrés Pérez
 • Vocal: Raul Roca
 • Suplent: Oriol Pujol

Tribunal 2: 7 de Febrer de 2019, Hora: 9:30, Aula: T1

ALUMNE TUTOR TITOL
Pere Gilabert Roca Anna Puig NPR Shading evaluation on Virtual Reality
Jose Lamas Rodríguez Anna Puig Extending Paraview to 3D visualization of oceanographic data
David Miguel Martínez Maria Salamó Implementació d’una aplicació mòbil que permet la utilització d’un sistema de recomanació basat en crítiques
Víctor García Delgado Simone Balocco Web para estudio dermatológico
 • President: Anna Puig
 • Secretari: Maria Salamó
 • Vocal: Simone Balocco
 • Suplent: Lluis Garrido

Tribunal 3: 7 de Febrer de 2019, Hora: 15:00, Aula: B2

ALUMNE TUTOR TITOL
Laura Roigé Foix Anna Puig Note it: Aplicació gamificada per la pràctica de dictats musicals
David Muntal Santi Seguí Implementación de un clasificador de partidos políticos aplicado a Twitter
Alexander Bevzenko Estefanía Talavera Towards routine discovery from egocentric photostreams
Ferran Maña Marin Sergio Sayago Jupyter notebooks as a development and documentation tool for facilitating computer programming learning among adolescents: a case study in a K-18 school
 • President: Santi Seguí
 • Secretari: Anna Puig
 • Vocal: Sergio Sayago
 • Suplent: Sergio Escalera

Tribunal 4: 7 de Febrer de 2019, Hora: 11:30, Aula: T2

ALUMNE TUTOR TITOL
Cindy Kelly Rupay Oriol Pujol ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO EN LA FACULTAD DE MATEMATICAS E INFORMATICA
Sergi Hurtado Abad Josep Vaño Creación de una red social de arte
Pol Bieto Luengo Josep Vaño Eina de govern SOA de la UPC
 • President: Eloi Puertas
 • Secretari: Josep Vaño
 • Vocal: Oriol Pujol
 • Suplent: Sergio Escalera

Tribunal 5: 7 de Febrer de 2019, Hora: 10:45, Aula: T2

ALUMNE TUTOR TITOL
Javier Martin Manzano Eloi Puertas

Mireia Ribera

APLICACIÓN MÓVIL PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL DE INCENDIOS EN VIVIENDAS
 • President: Eloi Puertas
 • Secretari: Josep Vaño
 • Vocal: Sergio Escalera
 • Suplent: Oriol Pujol

Darrera actualització: 1 de febrer del 2019