Tribunals

El coordinador de TFG nomenarà, per a cada estudiant que hagi confirmat que defensarà el seu TFG, un tribunal format per 3 persones.

 • El tutor del TFG, sempre que sigui possible, formarà part d’aquest tribunal.
 • El tribunal avaluarà la memòria i la defensa oral del TFG de l’estudiant. El tutor avaluarà el treball realitzat per l’estudiant al llarg de la realització del TFG. Vegeu apartat “Avaluació” per a més informació.

Tribunals per a la defensa de treballs de semestre de primavera curs 2017-2018

Tribunal 1: 9 de Juliol de 2018, Hora: 9:30, Aula: B5

ALUMNE TUTOR TITOL
Sonia Batllori Pallares Anna Puig 3D Rendering of a Dense Point Cloud
Marcos Buenacasa López Anna Puig Serious game in Geometry: GeoPieces++
Francisco Williams Monardez Anna Puig Class of Myths Diseño de un juego de cartas
Aleix Cots Molina Anna Puig NPC’s a Fracsland
Marc Ferrer Margarit David Buchaca Machine Learning aplicat a la generació de moodboards
 • President: Anna Puig
 • Secretari: David Buchaca
 • Vocal: Marc Bolaños
 • Suplent: Lluis Garrido

Tribunal 2: 2 de Juliol de 2018, Hora: 10:00, Aula: T1

ALUMNE TUTOR TITOL
Lluis Ripoll Sànchez Gonzalo Vigo Setting up an Android forensic open source environment
Ixent Gallego López Gonzalo Vigo Full stack solution development in Java: Catalunya Sense Obstacles
German Dempere Guillermo Eloi Puertas / Laura Igual STUDENT PERFORMANCE PREDICTIVE METHODS AND TUTOR DASHBOARD
Aleix Marqués Casasnovas Laura Igual ACTUALITZACIÓ I MILLORA DE LA GUIA WEB PER A L’ÚS DE MEDICAMENTS EN INSUFICIÈNCIA RENAL
Rafael Arquero Gimeno Maite López PixelCanvas.io: Creación de un juego colaborativo masivo en línea
 • President: Laura Igual
 • Secretari: Maite López
 • Vocal: Gonzalo Vigo
 • Suplent: Marc Bolaños

Tribunal 3: 6 de Juliol de 2018, Hora: 16:00, Aula: T2

ALUMNE TUTOR TITOL
Ana López García-Romeu Jordi Vitrià Urban Data Science: How to characterize a city?
Michael Andres Vanegas Martinez Sergio Sayago SkateSpots: Localizador de lugares para patinar
Gustavo Tenorio Ibarra Sergio Sayago ShareDoubt: aplicación Android para debatir y compartir dudas dentro de una comunidad de estudiantes
Ivan Toro Martínez Sergio Sayago Desenvolupament d’Agents Personificats i interacció amb gent gran
Gabriel Rodriguez Chafino Sergio Sayago MoveShare: Aplicació Android per compartir dades mentre es condueix
 • President: Sergio Sayago
 • Secretari: Guillermo Blasco
 • Vocal: Nestor Tejero
 • Suplent: Sergio Escalera

Tribunal 4: 10 de Juliol de 2018, Hora: 9:30, Aula: B5

ALUMNE TUTOR TITOL
Marc Valdivia Arriaza Marc Bolaños Where am I Eating? Image-based Food Menu Recognition
Alícia Morales Carrasco Eloi Puertas / Dani Prades Colorimetric analysis for biostrips using Python and OpenCV
Guillem Casassas Bertran Eloi Puertas Aplicació web per a la gestió de comandes d’un negoci de restauració: (Impronta Pizza)
Jordi Olivares Provencio Eloi Puertas Achieving super-realtime performance for tennis table ball tracking
Aina Ferrà Marcus Petia Radeva Wavelet pooling for convolutional neural networks
 • President: Eloi Puertas
 • Secretari: Estefania Talavera
 • Vocal: Jordi Vitria
 • Suplent: Guillermo Blasco

Tribunal 5: 4 de Juliol de 2018, Hora: 9:30, Aula: T2

ALUMNE TUTOR TITOL
Albert Espín Román Francesc Danti Development of a stealth game with multi-agent artificial intelligence
Anna Bach Valls Santi Segui word2vec embeddings for playlist recommendation
Albert Lazaro de Lara Simone Balocco portal web SIDBRINT
Oriol Iniesta Motfort Simone Balocco Aplicación android Kaos Adaptat
Berenguer Montserrat Robert Oscar Amoros Huguet Programació conscient de l’arquitectura del maquinari: de l’anàlisi acadèmica a l’aplicació profressional
 • President: Simone Balocco
 • Secretari: Francesc Danti
 • Vocal: Oscar Amoros
 • Suplent: Santi Segui

Tribunal 6: 2 de Juliol de 2018, Hora: 9:30, Aula: T2

ALUMNE TUTOR TITOL
Carles Tutusaus Marrugat Maria Salamó Estudio de técnicas de aprendizaje automático en un recomendador basado en críticas
Marc Güell Jiménez Maria Salamó Assistent personal per a web de comerç electrònic
Oriol Jiménez González Maria Salamó Study of event recommendation in event-based social networks
Sergi Generó Toneu Maria Salamó CREACIÓ D’UN FRONT-END PER UNA WEB DE RECOMANACIÓ COL·LABORATIVA
Alejandro Espinosa Sánchez Mireia Ribera Diseño e implementación de una red social en tiempo real basada en el diseño centrado en el usuario
 • President: Mireia Ribera
 • Secretari: Maria Salamó
 • Vocal: Maite López
 • Suplent: Sergio Sayago

Tribunal 7: 10 de Juliol de 2018, Hora: 15:00, Aula: ID

ALUMNE TUTOR TITOL
Aina Hernández Campaña Inma Rodríguez Estudi i disseny de personatges virtuals amb comportament intel·ligent orientat a objectius i utilitats
Astor Prieto DehghanPour Inma Rodríguez Estudi d’Interaccions d’un Joc Seriòs en Realitat Virtual
Carles Toujouse Machado Inma Rodríguez Interaccions Conversacionals a un Joc Seriòs
Raül Gómez Buisan Jordi José Bazán WEPLANN: APLICACIÓ PER AUTORGANITZAR-SE
Javier Antón Rábade Jordi José Bazán Globalus
 • President: Inma Rodríguez
 • Secretari: Jordi José Bazán
 • Vocal: Jeroni Carandell
 • Suplent: Maria Salamó

Tribunal 8: 10 de Juliol de 2018, Hora: 9:00, Aula: B6

ALUMNE TUTOR TITOL
Antoni Josep Rocafort Curia Josep Vañó Chic Implementació d’una tenda online amb tecnologia Django
Alvaro Escurra Gonzalez Josep Vañó Chic Gestión de incidencias multiplataforma
Carles Planella Gomez Josep Vañó Chic Organitzador d’activitats esportives
Bogdan Marcut Josep Vañó Chic Continuous Delivey
Bernat del Santo Vilà Patricio Petruzzi Development of an Android app for establishment listing
 • President: Santi Segui
 • Secretari: Josep Vañó Chic
 • Vocal: Patricio Petruzzi
 • Suplent: Jordi Vitria

Tribunal 9: 5 de Juliol de 2018, Hora: 16.00, Aula: T2

 

ALUMNE TUTOR TITOL
Angel Bergantiños Yeste Sergio Escalera Supervised Learning for Genre Classification of Audio Tracks
Davis Yoel Armas Ayala Sergio Escalera Cryptofy, a web application for cryptocurrencies traders
Dolça Tellols Asensi Pablo Almajano Machine Learning and Sentient Embodied Conversational Agents: Design and Evaluation of a Virtual Tutor in the Context of Energy Efficiency and Sustainability
Júlia Garriga Ferrer Lluís Garrido A follow-me algorithm for AR Drone using MobileNet-SSD and PID control
Pablo Almecija Rodríguez Guillermo Blasco ShareCare: a study of databases within a Q&A webapp context
Judit Domènech Miró Maite López SISTEMA PER A LA GENERACIÓ AUTOMÀTICA DE QUESTS EN EL JOC DE FRACSLAND
 • President: Lluis Garrido
 • Secretari: Pablo Almajano
 • Vocal: Sergio Escalera
 • Suplent: Eloi Puertas

Darrera actualització: 28 de juny del 2018