Tribunals

El coordinador de TFG nomenarà, per a cada estudiant que hagi confirmat que defensarà el seu TFG, un tribunal format per 3 persones.

  • El tutor del TFG, sempre que sigui possible, formarà part d’aquest tribunal.
  • El tribunal avaluarà la memòria i la defensa oral del TFG de l’estudiant. El tutor avaluarà el treball realitzat per l’estudiant al llarg de la realització del TFG. Vegeu apartat “Avaluació” per a més informació.

Tribunals per a la defensa de treballs de final de grau. 

Tribunals de matemàtiques-informàtica es poden consultar aquí

——- TRIBUNALS INFO ——-

Tribunal 1, Dia: 10/02 , Hora :16:30, Aula: B6

Estudiant nom Estudiant cognom
Títol TFG Tutor
Pau Bernabé Constans Aprenentatge automàtic aplicat a les dades d’apartaments turı́stics de Barcelona Santiago Seguí Mesquida
Judit Ramo Solé Nearme: mobile application to help people to meet up with friends and acquaintances. Eloi Puertas Prats
Samuel Roldán Robles DeportesUB: Desarrollo de una aplicación para gestiones deportivas Santiago Seguí / Víctor Campello

 

President Santiago Seguí Mesquida
Secretari Eloi Puertas Prats
Vocal Francisco José Rodríguez Palomar
Suplent Oliver Díaz Montesdeoca

 

Tribunal 2, Dia: 14/02 , Hora :11:00, Aula: Online Zoom (ver campus virtual)

Estudiant nom Estudiant cognom
Títol TFG Tutor
Joan Ramiro Bolívar Predicció resposta al tractament de càncer de mama Oliver Díaz Montesdeoca
Pol Safont Gascón Alineació de paraules i mecanismes d’atenció en sistemes de traducció automàtica neuronal Daniel Ortiz

 

President Oliver Díaz Montesdeoca
Secretari Daniel Ortiz
Vocal Simone Balocco
Suplent Santiago Seguí Mesquida