Logo UB - Grau de Matemàtiques - https://mat.ub.edu/graumatematiques -

Sol·licitud

Sol·licitud de TFG

En els punts següents es detalla el procés per a la sol·licitud i assignació de tutors i treballs, que consisteix essencialment en què els alumnes acordin el treball directament amb el tutor.