Logo UB - Grau d'Enginyeria Informàtica - https://mat.ub.edu/grauinformatica -

Informació general

Què és el Treball de Fi de Grau (TFG)? És una assignatura obligatòria que

En aquest document teniu la normativa associada al TFG: Normativa del TFG launch

Què implica fer el TFG?

El TFG implica

Els criteris d’avaluació estan descrits en aquest enllaç.

La memòria del TFG

La normativa recomana les següents característiques per a la memòria:

 • El format de la memòria serà: mida del paper, DIN A4; portada, d’acord amb el model que hi ha en el campus virtual de l’assignatura; lletra, de mida 11 o 12 punts.
 • No hi ha un límit específic per al treball. Es recomana però que el treball tingui al voltant de 50 pàgines (en el format especificat anteriorment).

La normativa proposa que l’estructura de la memòria segueixi aquests punts:

 • Resum en anglès, català i castellà (entre 300 i 1200 paraules).
 • Introducció i antecedents.
 • Definició d’objectius i motivació del problema.
 • Desenvolupament.
 • Metodologia i resultats, si escau.
 • Concordança de resultats i objectius, si escau.
 • Conclusions.
 • Bibliografia.
 • Annexos, si escau.

En tot cas, parleu amb el vostre tutor per tal de definir amb precisió l’estructura de la vostra memòria.

El dipòsit de la memòria es fa electrònicament en el Campus Virtual en els terminis establerts en el calendari. La memòria es presentarà en format pdf, i el material addicional en format convenient.

Cal lliurar la cessió de drets de la memòria a la Secretaria de la Facultat.

Alumnes de la doble titulació Matemàtiques + Enginyeria Informàtica

 • Els alumnes d’aquesta doble titulació han de matricular el TFG dels dos graus (el de matemàtiques i el d’enginyeria informàtica) i poden optar per fer un sol treball o per fer dos treballs, un a cada titulació. En cas de fer-ne un sol treball, l’alumne haurà de fer una única defensa del mateix i la qualificació que obtindrà serà la mateixa pels dos TFG matriculats. En aquest cas es crearan tribunals específics, formats per professors de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, i es regiran per les mateixes normes que els tribunals d’Enginyeria Informàtica.