Beques i ajuts

BORSES DE VIATGE I ACTIVITATS FORMATIVES

El Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica compta amb borses de viatge per a l’alumnat de doctorat, per a finançar l’assistència a congressos, i cursos o la realització d’estades curtes en centres de recerca.

Les borses són d’un màxim de 500€ per a viatges dins d’Europa i de 1000€ per a viatges fora d’Europa. Cada alumne pot sol·licitar un màxim de 1000€ per any. S’espera que el sol·licitant faci la petició amb una antelació mínima d’un mes a la realització de l’activitat. Com a norma general, no es consideraran sol·licituds corresponents a activitats ja realitzades. Es comunicaran els resultats de la sol·licitud en un període aproximat de 15 dies hàbils.

BEQUES DE DOCTORAT