Activitats formatives

Els estudiants hauran de realitzar cada curs acadèmic activitats formatives, com assistència regular a seminaris, col·loquis i conferències, seguir cursos d’una escola especialitzada per postgraduats (escola d’estiu…), seguir cursos de màsters oficials relacionats amb el programa… La realització d’aquestes activitats tindrà el vistiplau i serà acreditada pel director de la tesi a l’informe anual de seguiment.

  • Participació en seminaris, col·loquis i conferències: un mínim de 10 hores per curs acadèmic.
  • Cursos avançats: 20 hores repartides en tot el període de doctorat.
  • Participació en congressos i workshops: un mínim de 2 congressos (40 hores) durant el període de realització de la tesi.
  • Mobilitat: 40 hores en tot el període de doctorat.
  • Estada de recerca:  Si s’opta a la Menció internacional, mínim 3 mesos  fora del país  fent recerca en un centre de prestigi amb autorització prèvia de la Comissió Acadèmica del Programa

Seminaris de recerca de la UB

Agenda de Seminaris

Les universitats catalanes ofereixen activitats formatives conjuntes a través de la BGSMath.

També ofereix cursos i conferències l’IMUB.

Sol·licitud d’estada de recerca