Calendari

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2020-2021
Pendent d’aprovació per la Comissió Acadèmica Programa Doctorat

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 30 d’abril al 26 de juny de 2020
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Juliol 2020
Primer període de matrícula del curs 2020-2021 (nou accés i doctorands que continuen) De l’1 al 30 d’octubre de 2020
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 9 de novembre de 2020 al 15 de gener de 2021
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Inicis de febrer de 2021
Segon període de matrícula del curs 2020-2021 (només candidats de nou accés) Del 12 de febrer al 12 de març de 2021
Presentació dels informes de seguiment (curs 2020-2021) A determinar, màxim el 2 de juliol de 2021
Presentació del pla de recerca (curs 2020-2021) A determinar, màxim el 2 de juliol de 2021
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals La sol·licitud de dipòsit es pot realitzar en qualsevol moment de l’any en curs. El període entre tal sol·licitud fins al nomenament de tribunal és de dos mesos hàbils aproximadament.