Calendari

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2023-2024

(Aprovat per comisisó acadèmica del programa de doctorat de 26/04/2023)

 

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 8 de maig al 15 de juny de 2023
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Inicis Juliol 2023. Pendent concretar
Primer període de matrícula del curs 2023-2024 (nou accés i doctorands que continuen) Del 2 d’octubre al 31 d’octubre de 2023
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 6 de novembre de 2023 al 12 de gener de 2024
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Finals de gener / Inicis de Febrer del 2024 Pendent Concretar
Segon període de matrícula del curs 2023-2024(només candidats de nou accés) Del 12 de febrer al 12 de març de 2024 Només candidats de nou accés
Presentació dels informes de seguiment (curs 2023-2024) del 6 de maig al 14 de juny
Presentació del pla de recerca (curs 2023-2024) del 6 de maig al 14 de juny
Reunió Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Inicis Juliol 2024. Pendent determinar
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals La sol·licitud de dipòsit es pot realitzar en qualsevol moment de l’any en curs. El període entre tal sol·licitud fins al nomenament de tribunal és de dos mesos hàbils aproximadament.