Calendari

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2018-2019
Aprovat per la Comissió Acadèmica Programa Doctorat en data 8 de juny de 2018

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa De l’1 al 28 de juny de 2018
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat 10 de juliol 2018
Primer període de matrícula del curs 2018-2019 (nou accés i doctorands que continuen) Del 12 de setembre al 31 d’octubre de 2018
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 3 de desembre de 2018 al 18 de gener de 2019
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Febrer 2019
Segon període de matrícula del curs 2018-2019 (només candidats de nou accés) Del 15 de febrer al 15 de març de 2019
Presentació dels informes de seguiment (curs 2018-2019) Abans del 28 de juny de 2019
Presentació del pla de recerca (curs 2018-2019) Abans del 28 de juny de 2019
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals El dipòsit s’ha de fer amb una antelació mínima de dos mesos a la defensa de la tesi

 

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2019-2020
Aprovat per la Comissió Acadèmica Programa Doctorat en data 30 d’abril de 2019

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 29 d’abril al 27 de juny de 2019
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Juliol 2019
Primer període de matrícula del curs 2019-2020 (nou accés i doctorands que continuen) Del 16 de setembre al 31 d’octubre de 2019
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 6 de novembre de 2019 al 15 de gener de 2020
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Febrer 2020
Segon període de matrícula del curs 2019-2020 (només candidats de nou accés) Del 17 de febrer al 13 de març de 2020
Presentació dels informes de seguiment curs 2019-2020 Abans del 28 de juny de 2020
Presentació del pla de recerca curs 2019-2020 Abans del 28 de juny de 2020
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals El dipòsit s’ha de fer amb una antelació mínima de dos mesos a la defensa de la tesi