Calendari

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2022-2023

(Aprovat per comisisó acadèmica del programa de doctorat de 27/01/2022)

 

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 9 de maig al 15 de juny de 2022
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat 6 de juliol de 2022
Primer període de matrícula del curs 2022-2023 (nou accés i doctorands que continuen) Del 3 d’octubre al 28 d’octubre de 2022
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa del 17 de novembre de 2022 al 13 de gener de 2023 (places molt limitades)
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Finals de gener / Inicis de Febrer del 2023
Segon període de matrícula del curs 2022-2023(només candidats de nou accés) Del 13 de febrer al 10 de març de 2023
Presentació dels informes de seguiment (curs 2022-2023) Pendent determinar
Presentació del pla de recerca (curs 2022-2023) Pendent determinar
Reunió Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Pendent determinar
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals La sol·licitud de dipòsit es pot realitzar en qualsevol moment de l’any en curs. El període entre tal sol·licitud fins al nomenament de tribunal és de dos mesos hàbils aproximadament.