Calendari

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2023-2024

(Aprovat per comisisó acadèmica del programa de doctorat de 26/04/2023)

 

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 8 de maig al 15 de juny de 2023
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat 30 juny 2023
Primer període de matrícula del curs 2023-2024 (nou accés i doctorands que continuen) Del 2 d’octubre al 31 d’octubre de 2023
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 6 de novembre de 2023 al 12 de gener de 2024
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat 6 de Febrero 2024
Segon període de matrícula del curs 2023-2024(només candidats de nou accés)

Del 12 de febrer al 12 de març de 2024 Només candidats de nou accés

A partir de 9 de març de 2024 no es podran obrir nous períodes d’admissió als programes per al curs 2023‐2024 llevat que s’acrediti la necessitat de l’admissió de persones candidates que han obtingut un ajut pre‐doctoral i hagin de formalitzar la matrícula del curs 2023‐2024. En aquest cas s’haurà de demanar autorització a l’Escola de Doctorat.

Presentació dels informes de seguiment (curs 2023-2024) del 6 de maig al 14 de juny
Presentació del pla de recerca (curs 2023-2024) del 6 de maig al 14 de juny
Reunió Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Inicis Juliol 2024. Pendent determinar
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals La sol·licitud de dipòsit es pot realitzar en qualsevol moment de l’any en curs. El període entre tal sol·licitud fins al nomenament de tribunal és de dos mesos hàbils aproximadament.

CALENDARI DE GESTIÓ DEL DOCTORAT – CURS 2024-2025

(Aprovat per comisisó acadèmica del programa de doctorat de 20/03/2024)

 

PROCESSOS TERMINI/DATES
Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 6 de maig al 14 de juny de 2024
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Pendent determinar (finals juny – inicis juliol)
Primer període de matrícula del curs 2024-2025 (nou accés i doctorands que continuen) de l’1 d’octubre al 31 d’octubre de 2024
Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa Del 4 de novembre de 2024 al 15 de gener de 2025
Reunió Comissió Acadèmica Programa de Doctorat Pendent determinar (inicis de Febrer 2025)
Segon període de matrícula del curs 2024-2025 (només candidats de nou accés)

Del 10 de febrer al 10 de març de 2025. Només candidats de nou accés

*A partir de 10 de març de 2025 no es podran obrir nous períodes d’admissió als programes per al curs 2024‐2025 llevat que s’acrediti la necessitat de l’admissió de persones candidates que han obtingut un ajut pre‐doctoral i hagin de formalitzar la matrícula del curs 2024‐2025. En aquest cas s’haurà de demanar autorització a l’Escola de Doctorat.

Presentació dels informes de seguiment (curs 2024-2025) del 5 de maig al 13 de juny de 2025
Presentació del pla de recerca (curs 2024-2025) del 5 de maig al 13 de juny de 2025
Reunió Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Pendent determinar (Finals juny-inicis Juliol)
Període per presentar el dipòsit de tesis doctorals La sol·licitud de dipòsit es pot realitzar en qualsevol moment de l’any en curs. El període entre tal sol·licitud fins al nomenament de tribunal és de dos mesos hàbils aproximadament.