Comissions de Seguiment

MEMBRES DE LES COMISSIONS DE SEGUIMENT

 • Comissió 1. (Àlgebra Commutativa i Geometria Algebraica, Geometria Diferencial, Lògica Matemàtica, Teoria de Nombres)
  • Carles Casacuberta (portaveu)
  • Joan Carles Naranjo
  • Juan Carlos Martínez Alonso
  • Luis Dieulefait
 • Comissió 2. (Anàlisi estocàstica, Anàlisi Matemàtica, Sistemes Dinàmics)
  • X. Massaneda (portaveu)
  • José Manuel Corcuera
  • Joan Carles Tatjer
  • Xavier Ros Otón
 • Comissió 3. (Ciències de la Computació)
  • Petia Ivanova (portaveu)
  • Karim Lekadir
  • Ignasi Cos
 • Comissió 4. (Ciències de la Computació)
  • Maria Salamó (portaveu)
  • Simone Balocco
  • Ricardo Rodrigues
 • Comissió 5. (Ciències de la Computació)
  • Inma Rodríguez (portaveu),
  • Jordi Vitrià
  • Daniel Ortiz Martínez