Benvinguda del degà

Benvolgudes, benvolguts,

Benvinguts a casa nostra. Benvinguts a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. La facultat es troba físicament a l’Edifici Històric de plaça Universitat. Aquest edifici dissenyat per l’arquitecte Elias Rogent es va construir entre els anys 1863-1893 i allotjava totes les disciplines del moment a excepció de Medicina. Tot i la llarga tradició en els ensenyaments de matemàtiques a la Universitat de Barcelona, la Facultat de Matemàtiques i Informàtica es constitueix com a tal com a hereva de la Facultat de Matemàtiques, que va néixer el 1974 arran de la divisió de l’antiga Facultat de Ciències, i es va reestructurar i adoptar el nom actual el 2015.

La nostra facultat ofereix diversos graus, postgraus, i màsters, i el programa de doctorat en Matemàtiques i Informàtica. En particular, en l’àmbit de grau, la Facultat ofereix el grau en Matemàtiques, el grau en Enginyeria Informàtica així com els dobles graus en Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, Matemàtiques i Física, i Matemàtiques i Administració i Direcció d’Empreses. Referent al nivell de màster s’ofereix el màster en Matemàtica Avançada, el màster en Fonaments de la Ciència de Dades i els màsters interuniversitaris en Intel·ligència Artificial i en Lògica Pura i Aplicada, a més dels postgraus en Introducció a la Ciència de Dades i en Recursos i Activitats d’Experimentació en Educació Matemàtica a Secundària. La taxa d’ocupació de les nostres titulades i titulats s’acosta al cent per cent.

Complementant la vessant docent d’alta qualitat, el personal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica duu a terme recerca puntera en les àrees de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, Àlgebra Commutativa i Geometria Algebraica, Geometria Diferencial i Topologia, Anàlisi Estocàstica, Anàlisi Matemàtica, Sistemes Dinàmics o Teoria de Nombres. Així mateix, els membres de la Facultat participen de forma activa en diversos instituts de recerca, i en particular a l’Institut de Matemàtica de la Universitat de Barcelona (IMUB).

Sense oblidar la nostra tradició, avui la Facultat de Matemàtiques i Informàtica s’enfronta a múltiples reptes que l’equip deganal amb l’ajut de tot el personal docent i investigador i d’administració i serveis volem afrontar amb compromís i esforç. Tenim un compromís amb la societat que no només afecta la qualitat de la nostra docència i recerca, sinó que volem un model basat en la confiança, transparència i retiment de comptes. Volem promoure la recerca i política recursos humans que asseguri el relleu generacional, la promoció del personal docent i investigador i atragui el màxim talent. Volem que la vida i l’experiència dels nostres estudiants i usuaris sigui el més agradable i satisfactòria, no només gaudint de la formació i recerca, sinó d’una vida universitària plena amb espais i infraestructures excel·lents. Volem la màxima desburocratització de la Facultat, consolidar la perspectiva de gènere i potenciar la internacionalització. I volem que la Facultat sigui una peça clau de l’ecosistema social, per la societat i amb la societat.

Amb aquesta voluntat de servei, us animo a acostar-vos, conèixer la nostra Facultat i contactar amb nosaltres.

 

 

Oriol Pujol Vila

Degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica