Òrgans de govern

Deganat

Funcions

El deganat constitueix la direcció de la Facultat i està format pel degà, els vicedegans i el secretari. Hi podeu adreçar qualsevol consulta relativa a l’organització i el funcionament de la Facultat. Les visites s’han de concertar prèviament amb la secretària del deganat.

Membres

Degà Carles Casacuberta Vergés carles.casacuberta@ub.edu
Vicedegà acadèmic Josep Vives Santa-Eulàlia josep.vives@ub.edu
Vicedegà d’Estudiants i de Relacions Internacionals Antoni Benseny Ardiaca antoni.benseny@ub.edu
Vicedegana de Recerca i de Relacions amb Empreses Inmaculada Rodríguez Santiago inmarodriguez@ub.edu
Secretari Jaume Timoneda Salat jaume.timoneda@ub.edu
Administradora de centre Rocio Molina Contreras adm-mat-cpu@ub.edu

Consells

Consell Assessor

La Facultat té un Consell Assessor format per personal docent i investigador de la Facultat i professionals externs a la Universitat, per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica i el món laboral, professional i educatiu. Podeu consultar-ne les funcions a Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Article 22) launch.

Junta de la Facultat

Funcions

La Junta de Facultat està constituïda per cinquanta membres, distribuïts de la manera següent: 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, 9% d’altre personal docent i investigador, 30% d’estudiants, inclosos els de doctorat  i 10% de personal d’administració i serveis. Està presidida pel degà/na i també en formen part sense vot els/les vicedegans/es, el/la secretari/a, els directors/es dels departaments adscrits, els/les caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, l’administrador/a de centre i el/la cap de secretaria, en el cas que no siguin elegits. També hi podrà asistir el/la cap de Biblioteca de Matemàtiques.

Competències

Podeu consultar-les al Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Article 4) launch.

Membres

 

Professors amb vinculació permanent a la UB

 

Benseny Ardiaca, Antoni Bosch Gual, Miquel Casacuberta Vergés, Carles
Casanovas Ruiz-Fornells, Enrique Cascante Canut, Carme Costa Farràs, Laura
Fagella Rabionet, Núria Fontich Julià, Ernest Garrido Ostermann, Lluís
Gómez Muntané, Gerard Jarque Ribera, Xavier Jorba Monte, Àngel
López Sánchez, Maite Naranjo del Val, Joan Carles Puertas Prats, Eloi
Puig Puig, Anna Pujol Vila, Oriol Ribera Turró, Mireia
Rodríguez Santiago, Inmaculada Rovira Escofet, Carles Salamó Llorente, Maria
Timoneda Salat, Jaume (*) Travesa Grau, Artur Vitrià Marca, Jordi
Vives Santa-Eulàlia, Josep Zarzuela Armengou, Santiago

(*) Donat que el degà és un dels 25 membres elegits, forma part com a membre de la Junta en tant que es mantingui aquesta circumstància (art. 6 apartat 2 del Reglament de la Junta de Facultat).

Altre personal docent i investigador

Bagaria Pigrau, Joan

Personal d’administració i serveis

Albacete López, Maria Glòria Andrés Puerto, Rosa Díaz Carretero, Inocencia

Estudiants

Rafael Beaus Iranzo Sara Bardají Serra Lluís Sabater Rojas
Àlex Martorell Locascio Sergi Bech Sala Àlex Garcia Herranz
Marc Lladó Duran Mònica Bon
Nil Anton López Judit Jansat Ballarín Adrià Lleal Sirvent
Gioia Ponsdomènech Filipponi Marina Mallol Blay

Segons l’article 7.2 del Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica també “En formen part sense vot els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, el cap de secretaria i l’administrador de centre, en el cas que no siguin elegits. També hi podrà assistir el cap de la Biblioteca de Matemàtiques”.

Comissions

Comissió Acadèmica

Funcions

Podeu consultar les funcions de la Comissió Acadèmica a l’article 28 del Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Membres

President (el degà o persona en qui delegui) Dr. Josep Vives
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez (cap de la SED)
Secretari de la Facultat Dr. Jaume Timoneda

Cap d’estudis de l’ensenyament de Matemàtiques 

Coordinador de l’ensenyament  de Matemàtiques – A.D.E.

Dr. Jordi Pau
Cap d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica Dr. Sergio Escalera
Coordinador de l’ensenyament de  Matemàtiques-Informàtica Dr. Eloi Puertas
Coordinador de l’ensenyament de Matemàtiques-Física Dr. Miquel Bosch
Coordinador del Màster en Matemàtica Avançada Dr. Xavier Jarque
Coordinador del Màster en Fonaments de la Ciència de Dades Dr. Jordi Vitrià
Coordinadora del Màster en Intel·ligència Artificial Dra. Maite López
Representants del professorat Dr. Ernest Fontich Dr. Àlex Haro
Dra. Mireia Ribera Dr. Santiago Zarzuela
Representants de l’alumnat Sr. Sergi Bech Sra. Aina Ferrà
Sr. Alex Garcia

 

Comissió de Biblioteca

Membres

President (el degà o persona en qui delegui) Dr. Carles Casacuberta
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez (cap de la SED)
Representants del professorat Dr. Santiago Zarzuela Dr. Simone Balocco
Representant de l’IMUB Dra. Núria Fagella
Cap de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica Sra. Montserrat Garrich
Representant de l’alumnat Sr. Pedro Escoriza

 

Comissió d’Igualtat

Membres

Presidenta Sra. Glòria Albacete (PAS)
Representants del professorat Dr. Alejandro Haro Provinciale  Dra. Inmaculada Rodríguez Santiago
Representants de l’alumnat: Sr. Javier Maravall López Sra. Aurora Ranchal Caselles

Comissió de Professorat

Membres

 

President (el degà o vicedegà en qui delegui) Dr. Carles Casacuberta
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Isabel de Castro
Directora del Departament de Matemàtica i Informàtica
Dra. Laura Costa
Representants del professorat
Dr. Ignasi Mundet Dr. José Manuel Corcuera Dra. Núria Fagella
Dra. Núria Vila Dra. Carme Cascante Dr. Joan Gispert
Dr. Jordi Vitrià

Comissió de Qualitat

Membres

President
Vicedegà acadèmic
Dr. Josep Vives
Secretària
Cap de la SED
Sra. Elisa Gutiérrez
Secretari de la Facultat Dr. Jaume Timoneda
Vicedegà d’Estudiants i de Relacions Internacionals Dr. Antoni Benseny
Vicedegana de Recerca i de Relacions amb Empreses Dra. Inmaculada Rodríguez
Cap d’estudis de l’ensenyament de Matemàtiques Dr. Jordi Pau
Cap d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica Dr. Sergio Escalera
Coordinador del Màster en Matemàtica Avançada Dr. Xavier Jarque
Coordinador del Màster en Fonaments de la Ciència de Dades Dr. Jordi Vitrià
Coordinadora del Màster en Intel·ligència Artificial Dra. Maite López
Administradora de Centre Sra. Rocio Molina
Representants del professorat Dr. Enrique Casanovas
Representants de l’alumnat Sra. Aina Ferrà Sra. Gioia Filipponi
Professional extern Dr. Ismael Colomina

 

Comissió de Recerca i Doctorat

Membres

Presidenta (el degà o persona en qui delegui) Dra. Inmaculada Rodríguez
Coordinador del programa de doctorat de Matemàtiques i Informàtica Dr. Alejandro Haro
Representants del professorat Dr. Luis Dieulefait Dra. Núria Fagella
Dra. Laura Igual Dr. Juan Carlos Martínez
Dr. Xavier Massaneda  Dr. Ignasi Mundet
Dra. Marta Sanz
Director de l’IMUB Dr. Joaquim Ortega
Cap de la SED Sra. Elisa Gutiérrez
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Marta Balderas