Òrgans de govern

Deganat

Funcions

El deganat constitueix la direcció de la Facultat i està format pel degà, els vicedegans i el secretari. Hi podeu adreçar qualsevol consulta relativa a l’organització i el funcionament de la Facultat. Les visites s’han de concertar prèviament amb la secretària del deganat.

Membres

Degà Oriol Pujol Vila oriol_pujol@ub.edu
Vicedegà acadèmic Jordi Marzo Sánchez jmarzo@ub.edu
Vicedegà d’Estudiants i de Relacions Institucionals Oliver Díaz Montesdeoca oliver.diaz@ub.edu
Vicedegana de Recerca  Joana Cirici Núñez jcirici@ub.edu
Secretari Xavier Guitart Morales xavier.guitart@ub.edu
Administradora de centre Rocio Molina Contreras adm-mat-cpu@ub.edu

Consells

Consell Assessor

La Facultat té un Consell Assessor format per personal docent i investigador de la Facultat i professionals externs a la Universitat, per incentivar les relacions entre l’activitat acadèmica i el món laboral, professional i educatiu. Podeu consultar-ne les funcions a Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Article 22) launch.

Junta de la Facultat

Funcions

La Junta de Facultat està constituïda per cinquanta membres, distribuïts de la manera següent: 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris, 9% d’altre personal docent i investigador, 30% d’estudiants, inclosos els de doctorat  i 10% de personal d’administració i serveis. Està presidida pel degà/na i també en formen part sense vot els/les vicedegans/es, el/la secretari/a, els directors/es dels departaments adscrits, els/les caps d’estudis dels ensenyaments adscrits, l’administrador/a de centre i el/la cap de secretaria, en el cas que no siguin elegits. També hi podrà asistir el/la cap de Biblioteca de Matemàtiques.

Competències

Podeu consultar-les al Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Article 4) launch.

Membres

Professors amb vinculació permanent a la UB

 

Casacuberta Vergés, Carles Casanovas Ruiz-Fornells, Enrique
Cascante Canut, María Carmen Costa Farràs, Laura D’Andrea, Carlos Antonio
Fagella Rabionet, Núria Fontich Julià, Ernest
Guitart Morales, Xavier Jorba Monte, Àngel López Sánchez, Maite
Márquez Carreras, David Marzo Sánchez, Jorge Miró Roig, Rosa Maria
Naranjo del Val, Juan Carlos Ortega Cerdà, Joaquín Puertas Prats, Eloi
Puig Puig, Ana Pujol Vila, Oriol Rodríguez Santiago, Inmaculada
Ros Oton, Xavier Salamó Llorente, Maria Vitrià Marca, Jordi
Travesa Grau, Arturo* Petia Ivanova Radeva

(*) Donat que el degà és un dels 25 membres elegits, forma part com a membre de la Junta en tant que es mantingui aquesta circumstància (art. 6 apartat 2 del Reglament de la Junta de Facultat)

 

Altre personal docent i investigador

Cirici Núñez, Joana Díaz Montesdeoca, Oliver

Personal d’administració i serveis

De Castro Fresnadillo, María Isabel Díaz Carretero, Inocencia Morales Sáez, María Isabel
Navarro Martínez, Sergio Vázquez Bao, María Carmen

Estudiants

Homs Bastardas, Berta Arranz Sancho, Manuel Profitos Sanchez, Xavier
Martirena Mateo, Eduardo Fabian Areosa Vega, Maria Ines Rafart Medina, Claudia
Puig Creixell, Marc Blay Gomez, Joan Martinez Madrid, Rut
Carnice Rey, Arnau Rico Filba, Marc Bigorra Lorenzo, Victor-Xavier
Patiño Llavero, Miquel Angel Rivera Romeu, Javier Dermouh Dermouh, Yasmina

Segons l’article 7.2 del Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica també “En formen part sense vot els vicedegans, el secretari, els directors dels departaments adscrits, els caps d’estudis i coordinadors dels ensenyaments adscrits, el cap de secretaria i l’administrador de centre, en el cas que no siguin elegits. També hi podrà assistir el cap de la Biblioteca de Matemàtiques”.

Comissions

Comissió Acadèmica

Funcions

Podeu consultar les funcions de la Comissió Acadèmica a l’article 28 del Reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Membres

President (el degà o persona en qui delegui) Dr. Jordi Marzo
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez (cap de la SED)
Secretari de la Facultat Dr. Xavier Guitart

Cap d’estudis de l’ensenyament de Matemàtiques 

Coordinador de l’ensenyament  de Matemàtiques – A.D.E.

Coordinador de l’ensenyament de Matemàtiques-Física

Dr. Jordi Pau
Cap d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica Dr. Sergio Escalera
Coordinador de l’ensenyament de  Matemàtiques-Informàtica Dr. Eloi Puertas
Coordinador del Màster en Matemàtica Avançada Dr. Xavier Massaneda
Coordinador del Màster en Fonaments de la Ciència de Dades Dr. Jordi Vitrià
Coordinadora del Màster en Ciències Biomèdiques Dra. Petia Radeva
Coordinadora del Màster en Intel·ligència Artificial Dra. Maite López
Representants del professorat Dr. Ernest Fontich Dr. Àlex Haro
Dra. Mireia Ribera Dr. Santiago Zarzuela
Representants de l’alumnat Sra. Joana Pidelaserra Sr.  Jordi Garriga
Sr. Marc Burillo Sr. Àlex Rodríguez

Comissió de Biblioteca

Membres

President (el degà o persona en qui delegui) Dr. Oriol Pujol
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez (cap de la SED)
Representants del professorat Dr. Santiago Zarzuela Dr. Simone Balocco
Representant de l’IMUB Dr. Carlos D’Andrea
Cap de la Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica Sr. Jordi Tremosa
Representant de l’alumnat Sra. Dana Sánchez

Comissió d’Igualtat

Membres

President Dr. Carlos D’Andrea
Representants del professorat Dra. Anna Puig Dra. Joana Cirici
Representant del PAS: Sra. Rocio Molina
Representants de l’alumnat: Sra. Marta Herranz Sra. Aina Nadal

Comissió de Professorat

Membres

 

President (el degà o vicedegà en qui delegui) Dr. Oriol Pujol
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Isabel de Castro
Directora del Departament de Matemàtica i Informàtica
Dra. Laura Costa
Representants del professorat
Dr. Ignasi Mundet Dr. José Manuel Corcuera Dra. Núria Fagella
Dr. Luis Dieulefait Dra. Carme Cascante Dr. Joan Gispert
Dr. Jordi Vitrià

Comissió de Qualitat

Membres

President
Vicedegà acadèmic
Dr. Jordi Marzo
Degà Dr. Oriol Pujol
Secretària
Cap de la SED
Sra. Elisa Gutiérrez
Secretari de la Facultat Dr. Xavier Guitart
Vicedegà d’Estudiants i de Relacions Institucionals Dr. Oliver Díaz
Vicedegana de Recerca  Dra. Joana Cirici
Cap d’estudis de l’ensenyament de Matemàtiques Dr. Jordi Pau
Cap d’estudis de l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica Dr. Sergio Escalera
Coordinador del Màster en Matemàtica Avançada Dr. Xavier Massaneda
Coordinador del Màster en Fonaments de la Ciència de Dades Dr. Jordi Vitrià
Administradora de Centre Sra. Rocio Molina
Representants del professorat Dr. Simone Balocco Dr. Simone Marchesi
Representants de l’alumnat Sra. Ana Rodríguez Martínez Sra. Alba Sendón
Professional extern Dr. Ismael Colomina
Tècnica de Qualitat Sra. Laura Colomer Rojo

Comissió de Recerca i Doctorat

Membres

Presidenta (el degà o persona en qui delegui) Dra. Joana Cirici
Coordinador del programa de doctorat de Matemàtiques i Informàtica Dr. Alejandro Haro
Representants del professorat Dr. Enrique Casanovas Dr. Ignasi Cos
Dra. Laura Costa Dra. Nuria Fagella
Dr. Xavier Massaneda  Dr. Ignasi Mundet
Director de l’IMUB Dr. Xavier Jarque
Cap de la SED Sra. Elisa Gutiérrez
Secretària (l’administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Isabel Morales