Satisfacció dels grups d’interès

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica recopila, analitza i difon els resultats de satisfacció dels diferents grups d’interès. La font d’aquest resultats són les enquestes que des del Gabinet Tècnic del Rectorat de la Universitat de Barcelona desplega per als diferents grups d’interès de la comunitat UB. Les dades es presenten: transversals per tota la universitat, per centres, per titulacions i desglossades per gènere.