Coordinació dels màsters

Comissió de Coordinació del màster en Matemàtica Avançada

Vegeu l’article 20 del reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica launch

President (coordinador del màster) Dr. Xavier Jarque
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Rocio Molina
Representants del professorat Dra. Carme Cascante Dr. José Manuel Corcuera
Dr. Joan Gispert Dr. Javier Gutiérrez
Dr. Àngel Jorba Dr. Santiago Zarzuela
Representants de l’alumnat Sra. Aina Ferrà

 

Comissió de Coordinació del màster en Fonaments de la Ciència de Dades

Vegeu l’article 20 del reglament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica launch

President (coordinador del màster) Dr. Jordi Vitrià
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Rocio Molina
Representants del professorat Dra. Laura Igual Dr. Santiago Seguí
Dr. Eloi Puertas Dr. Arturo Vieiro
Representants de l’alumnat Sra. Carme Zambrana