Consell d’estudis

Membres

Cap d’estudis Jordi Pau Plana (jordi.pau@ub.edu)
Secretari Miquel Bosch Gual
Departament de Matemàtiques i Informàtica Enrique Casanovas Ruiz-Fornells Ignasi Mundet i Riera
Carlos D’Andrea Carme Florit Selma
Departament de Física de la Matèria Condensada Jaume Masoliver Garcia

Representants de l’alumnat

Rafael Beaus Iranzo Sara Bardají Serra
Sergi Bech Sala Àlex Martorell Locascio
Pere Moles Seró Guillem Sánchez Escoi
Lluís Sabater Rojas

Personal d’administració i serveis

Elisa Gutiérrez Moreno
Cap d’estudis Sergio Escalera Guerrero  (capest-enginyeria-informatica@ub.edu)
Secretari Lluís Garrido Ostermann
Representants del professorat
Departament de Matemàtiques i Informàtica Antoni Benseny Ardiaca Eloi Puertas Prats
Joan Carles Martínez Alonso
Departament d’Enginyeries: Secció d’Electrònica Manuel López de Miguel
Departament de Dret Privat Chantal Moll de Alba Lacuve
Representants de l’alumnat Rubén Ballester Bautista Jordi Olivares Provencio
Carles Toujouse Machado Alexandre Cola Saborit
Jesús Juan San Martín Germán Dempere Guillermo
David Martínez Carpena

Personal d’administració i serveis

Elisa Gutiérrez Moreno