Consell d’estudis

Membres

Cap d’estudis Jordi Pau Plana (jordi.pau@ub.edu)
Secretari Miquel Bosch Gual
Departament de Matemàtiques i Informàtica Enrique Casanovas Ruiz-Fornells Ignasi Mundet i Riera
Carlos D’Andrea Carme Florit Selma
Departament de Física de la Matèria Condensada Jaume Masoliver Garcia

Representants de l’alumnat

 

Rafael Beaus Iranzo

Sara Bardají Serra

Sergi Bech Sala

Àlex Martorell Locascio

Pere Moles Seró

Guillem Sánchez Escoi

Lluís Sabater Rojas

Personal d’administració i serveis

Rocio Molina Contreras

 

Cap d’estudis Eloi Puertas Prats (capest-enginyeria-informatica@ub.edu)
Secretari Lluís Garrido Ostermann
Representants del professorat
Departament de Matemàtiques i Informàtica Antoni Benseny Ardiaca Sergio Escalera Guerrero
Joan Carles Martínez Alonso
Departament d’Enginyeries: Secció d’Electrònica Manuel López de Miguel
Departament d’Empresa Eudald Puig Ripoll
Representants de l’alumnat   

Rubén Ballester Bautista

Jordi Olivares Provencio

Carles Toujouse Machado

Alexandre Cola Saborit

Jesús Juan San Martín

Germán Dempere Guillermo

David Martínez Carpena

Personal d’administració i serveis

Rocio Molina Contreras