Indicadors i rànquings

Avui dia és força habitual comparar la reputació de les universitats a partir de grups d’indicadors per establir-ne el potencial tant acadèmic com, sobretot, científic. En l’àmbit de facultats tot just es comencen a fer, també, aquest tipus de comparacions entre universitats del mateix territori o a escala internacional. Aquests rànquings són un element que permet visualitzar fàcilment el potencial de la mateixa facultat tant pel que fa al funcionament de l’activitat acadèmica com per la validesa de l’estratègia de la política científica que s’ha seguit en relació amb la producció científica.

La premsa escrita sovint ens indica que la Universitat de Barcelona és entre les 100 millors universitats del món en moltes disciplines relacionades amb matemàtiques i informàtica. Entre aquests rànquings en podem assenyalar alguns dels que metodològicament tenen més rigor gràcies als indicadors que utilitzen.

Us oferim els enllaços on es poden consultar aquests rànquings per a la Universitat de Barcelona i les seves disciplines:

Rankings I-UGR

QS World University Rankings

The Times Higher Education Supplement

Scimago Institutions Rankings World Report

Academic Ranking of World Universities (ARWU)