Indicadors acadèmics i de satisfacció: Espai VSMA I Business Intelligence

Els indicadors acadèmics i de satisfacció són indicadors proveïts institucionalment de forma transversal des de les diferents unitats de la Universitat de Barcelona, i que són accessibles a través de: