Represa de la presencialitat per a estudiants de primer curs

El rector de la Universitat de Barcelona ha publicat una resolució amb data 9 de febrer, en la qual s’autoritza la represa de l’activitat acadèmica presencial dels estudiants de primer curs dels graus impartits a la UB, fent-se ressò de les indicacions del Pla d’actuació del PROCICAT publicades el 6 de febrer.

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha decidit que la data d’aquesta represa de l’activitat presencial, en la forma de docència mixta per a l’alumnat de primer curs, sigui el dilluns 15 de febrer, que és la data d’inici de la docència del segon quadrimestre. Som conscients dels inconvenients que comporta un canvi d’horaris amb tan poc marge de temps, però també ho som de la importància de poder retrobar companys/es de classe i professorat com més aviat millor, més encara tenint en compte la inevitable incertesa de les properes setmanes.

GRAU EN MATEMÀTIQUES I GRAUS DOBLES

El canvi d’horari implica el retorn als horaris especificats en el GRAD per a la docència mixta en les assignatures del grau en Matemàtiques i graus dobles que es detallen a continuació:

  • Àlgebra lineal
  • Aritmètica
  • Càlcul diferencial en diverses variables
  • Introducció al càlcul integral

La docència de les assignatures de Física i de Programació científica es mantindrà telemàtica. L’horari de les assignatures en modalitat virtual continuarà essent el que consta en el quadre horari que trobareu al web de la Facultat o bé directament en aquest enllaç.

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

Les assignatures que passen a la modalitat de docència mixta en el grau en Enginyeria Informàtica són les següents:

  • Estructura de dades
  • Física
  • Introducció als ordinadors (excepte el grup F)
  • Matemàtica discreta
  • Programació II

En totes elles, l’horari serà el que consta en el GRAD, que ja ha estat esmenat per adaptar-lo a la nova situació.

MATRÍCULA

Es recomana a l’alumnat que s’hagi de matricular d’assignatures d’aquest segon semestre que comprovi els nous horaris abans de fer-ho, tenint en compte que estan en procés d’adaptació i que podrien produir-se petits canvis en les properes hores. També avisem que, degut a la necessitat de mantenir la docència telemàtica en la majoria d’assignatures, l’aplicació Chronos per a la confecció d’horaris personals no reflecteix la situació real durant aquest semestre.

RETRANSMISSIÓ DE CLASSES DES DE LES AULES

Tornem a demanar disculpes pels inconvenients que comporta aquest canvi imprevist d’instruccions i esperem que, des d’ara i fins al final del curs, només continuïn arribant bones notícies. La Facultat ampliarà la presencialitat de les assignatures restants tan aviat com sigui factible. Mentrestant, s’ha completat la instal·lació d’equipament audiovisual a les aules on no n’hi havia, per tal de possibilitar que la docència síncrona sigui accessible a tot l’alumnat, encara que no hi sigui present.