Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals dels graus (TFG) de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, així com la qualitat de la seva redacció.

Per poder optar a aquest Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels TFG dels graus de Matemàtiques i Informàtica, de periodicitat anual i valorat en 300 euros, s’ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts.

 

GUANYADORS DELS PREMIS

Grau de Matemàtiques

Curs Guanyador Resum
2018 – 2019 Oriol Zamora Font Processos de Lévy
Elena Parés Pàramo El principi local-global per a formes quadràtiques racionals
2017 – 2018 Abel Hernández Ruiz Renormalització en dinàmica complexa
Manuel de la Rosa i Fernàndez (accèssit) Vidres de spin

 

Grau d’Enginyeria Informàtica

Curs Guanyador Resum
2018 – 2019 Ignasi Guillén Mola La paradoxa de Banach-Tarski
2017 – 2018 Dolça Tellols Asensi  Aprenentatge automàtic i agents conversacionals sensitius: un tutor virtual per a la sostenibilitat energètica