Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals de grau

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals dels graus (TFG) de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, així com la qualitat de la seva redacció.

Per poder optar a aquest Premi a la comunicació i a la qualitat lingüística dels TFG dels graus de Matemàtiques i Informàtica, de periodicitat anual i valorat en 300 euros, s’ha d’haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts.

Convocatòria curs 2018/2019