Premis a la comunicació i a la qualitat lingüística dels treballs finals dels graus

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística i dels Serveis Lingüístics, vol premiar la capacitat de comunicació a un públic de nivell acadèmic, però no especialitzat, dels resultats dels treballs finals dels graus (TFG) de la Facultat, així com la qualitat de la seva redacció.

Per poder optar a aquests premis, de periodicitat anual, cal haver obtingut una qualificació mínima de 8 punts en el treball final del grau.

Convocatòria premis TFG curs 2021-2022

Resultats de convocatòries anteriors:

Curs Premi Guanyador/a Resum
2021-2022 Primer premi Lucas Uzías Acevedo Sistemes deductius algebritzables
2020-2021 Primer premi Gerard Bargalló i Gómez Les geometries que ens envolten: els espais de Teichmüller i les coordenades de Fenchel-Nielsen
Segon premi Àlex Rodríguez Reverter Iteració de funcions transcendents
Tercer premi Johnny Núñez Cano Autotrading amb aprenentatge per reforç
2019 – 2020 Primer premi Enric Florit Zacarías Criptografia basada en isogènies
Primer premi Roberto Forbicia León Causalitat a partir de la geometria dels espaitemps
Segon premi Arnau Gàmez i Montolio Desofuscació de codi mitjançant simplificació assistida per síntesi de programes d’expressions mixtes booleanes-aritmètiques
Segon premi Anna Jové Campabadal El teorema de Denjoy-Wolff: extensions i aplicacions
Accèssit Jaume Baixas Estradé Teories quàntiques de camps topològiques
Accèssit Núria Camí i Cervelló Bifurcacions de Hopf i de Neimark-Sacker
Accèssit Jan McGarry Furriol Realitzacions homotòpiques dels infinit grupoides
2018 – 2019 Premi Informàtica Ignasi Guillén Mola La paradoxa de Banach-Tarski
Premi Matemàtiques Elena Parés Pàramo El principi local-global per a formes quadràtiques racionals
Premi Matemàtiques Oriol Zamora Font Processos de Lévy
2017 – 2018 Premi Informàtica Dolça Tellols Asensi Aprenentatge automàtic i agents conversacionals sensitius: un tutor virtual per a la sostenibilitat energètica
Premi Matemàtiques Abel Hernández Ruiz Renormalització en dinàmica complexa
Accèssit Manuel de la Rosa i Fernàndez Vidres de spin